Monthly Archives: April 2011

Буда

        Во една прилика, додека козар поминувал по тесниот земјен пат, бил забележан (под неопишливо голем лотосов цвет) Буда.         Седејќи и медитирајќи во својата добро препознатлива контемплативна положба, Буда рекол: руда.         И шумата заживеала егзалтирана од чудесниот маг, цутејќи … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment