Monthly Archives: April 2014

Картезијански дуализам

Кај вистинскиот рудар, едното око е секогаш осветлено од сонцето, а другото е во сенка. И долу – во окното, и горе – на површината. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment